Miniškolka - příprava dětí na vstup do MŠ 

škol. r. 2020/2021

 úterý,čtvrtek, pátek  8.30 - 11.30, 
 možnost 8.00 -11.30, 8.30 -11.30
pro děti od 2 let
 
Náplň: nácvik dětí na samostatnost (školka),
 program: cvičení, zpívání, výtvarná činnost, organizovaný pobyt venku - procházka, pobyt na našem hřišti.
 
Stravování: svačinky i pití si děti dnesou  s sebou ve jménem označených nádobách, pití v případě potřeby doplníme, prosím nedávejte dětem jogurty.
 
Jednorázové hlídání:
Pokud byste  během roku potřebovali hlídání v úterý, či čtvrtek, pátek dopoledne  přijďte zkusit Miniškolku na zkoušku,
pokud dítě vydrží je možné se v případě potřeby ozvat, nejméně však 1 dny předem, pokud bude volná kapacita,
 dítě přivedete a platíte jen ten den.
 
Stejně tak děti, které chodí pravidelně, ale některý termín  vám nevyhovuje, budou přihlášeny jen na ty dny, které vám vyhovují.
 
V případě nemoci při omluvě minimálně1 den předem (tzn. den předem do 12.00) budou peníze vráceny.
Pokud nebudou peníze vyčerpány nejpozdějí během dalšího měsíce, propadají
 
 
Cena:      jedno dopoledne 160,-Kč nutné zaplatit celý měsíc,
                 možno přihlásit děti na všechny  dny v týdnu
         Miniškolka na zkoušku - zdarma v září, lednu , dubnu, při které si nové děti mohou zkusit, zda vydrží bez maminky, 
            kapacita jednoho dopoledne 10 dětí
 
Lektorky:  Jarmila Dospivová, Bc. Martina Sedlářová
 

 Náhradní lekce nejsou možné.

 

 

 vnitřní řád miniškolky 

registrační list dítěte

PŘIHLÁŠKY v sekci Kurzy, nebo v MC