Pravidla, která dodržujeme v mc

 • MC je určeno a slouží všem rodičům i prarodičům a ostatním rodinným příslušníkům s dětmi do 6 let věku
 • Při příchodu zapsat sebe i dítě na prezentační listinu
 • Dospělá osoba doprovázející dítě dbá vždy na bezpečnost a zdraví dítěte     
 • Před odchodem každý po sobě uklízí hračky 
 • MC nenavštěvujeme s nemocnými dětmi
 • Při vstupu do MC se přezouváme
 • Jíme vždy společně u stolečku
 • Možnost zapůjčení časopisů a knih a deskových her, prosím hlaste pracovnici MC 
 • Nedávat dětem žvýkačku ani nic jiného, co by mohlo zaskočit
 • Cenné věci si vezměte do cvičebny, herny
 • Podpisem v evidenci docházky návštěvnice stvrzují svůj souhlas s těmito pravidly a fotografováním a následným zveřejňováním fotografií za účelem prezentace MC
 • V případě úrazu je v MC k dispozici lékárnička
„Všechno co děláme pro naše děti, budou jednou dělat oni pro nás!!“