O nás

Mateřské centrum Rybička při Charitě Litovel bylo založeno 14. 4. 2003. Je jedním se středisek Charity Litovel, která poskytuje sociální služby na území města Litovle a přilehlých obcích.

V roce 2009 došlo ke spojení Charity Litovel s Caritami Uničov a Šternberk, dále je tedy MC Rybička již projektem Charity Šternberk.

Cílem MC je podpora rodin, především rodičů pečující o své děti na RD (rodičovská dovolná) a o děti předškolního věku. Je otevřené všem bez rozdílu věku, rasy, příslušnosti, vzdělání a sociálního zázemí.

Vzniklo po domluvě s maminkami na RD a dobrovolnicemi, které se o mateřské centrum – (jedna místnost v pronajatých prostorách), začaly dobrovolně starat.

 -Historie a statistika

Rok 2004 - o centrum se začala starat jedna dobrovolná maminka na RD, která vytvořila program a centrum fungovalo 2 dny v týdnu. Za celý rok přišlo 38 nových dospělých klientů.Rok 2005 - pro velký zájem centrum začalo fungovat 4 dny v týdnu dopoledne dle věku dětí . Přišlo 51 nových klientů.

Rok 2006 – pravidelný program byl vytvořený na každý den v týdnu dopoledne i odpoledne dle věků dětí a potřebnosti maminek, pro velký zájem se začaly dělat velké jednorázové akce. Byl vytvořen tým dobrovolných maminek, bylo 8 dobrovolnic. Přišlo za celý rok do centra 80 nových dospělých klientů. Začala být placená pracovnice na 0,4 úvazek z MPSV. (projekt Ministerstva práce a soc. věcí)

Rok 2007 2008 - pravidelný týdenní program se rozrostl i na večerní, vyšel projekt ESF – Profesionalizace skupiny MC v Olomouckém kraji s partnerskými MC.
Placená pracovnice, zaměstnanec Charity Litovel 0,6 úvazek (ESF) – manažerka MC a 0,4 úvazek (MPSV) – animátorka MC.Tým dobrovolných maminek se také rozrostl a to o 10 dobrovolnic. Dostaly jsme druhou místnost. Tu jsme vymalovali, vybavily nábytkem a sportovními pomůckami, udělali vodu a odpad – kuch. linka pro výtvarnou činnost vše pro bezpečnost našich dětí. Místnost je v 2. patře městského klubu. Veliký zájem o toto centrum ukazují čísla na konci tohoto roku.

Rok 2009 - 2010 adoptovali jsme indickou holčičku  - Aschwithu Fernandes v projektu "Adopce na dálku." Na její vzdělání získáváme finanční prostředky prodejem výrobků a sběrem papíru.

Rok 2011 - zapojili jsme se do projektu "Mámy pro mámy", což je celoprepublikový projekt na podporu maminek na oddělení předčasně narozených dětí a zároveň výroba malých oblečení pro miminka na tomto oddělení. Dále ve spolupráci s dětským oddělením nemocnice ve Šternberku vznikl projekt "Rybička na bolístku". v tomto projektu vyrábíme dekorace, deskové hry a drobnosti pro potěšení dětí na tomto oddělení.

Rok 2012 - se nesl ve znamení snahy  získat od Města Litovle nové prostory, což se nakonec podařilo. Charita získala do dlouhodobého nájmu budovu na ulici Vítězná, ve které sídlí. Celé léto jsme tedy usilovně budovali, opravovali a všemožně zušlechťovali 1. patro, aby jsme mohli nový školní rok zahájit již v nových prostorách. Naše snaha byla korunována úspěchem a začátkem září jsme veškeré naše programy mohly přesunout do nových prostor.

Rok 2013 - v tomto roce jsme pokračovali v našich aktivitách v nových prostorách. I díky nim jsme se mohli přidat  se ke sběru vršků z pet lahví pro postižené děti. Sběr pro jednotlivé děti většinou trvá tak půl roku a skladovat nasbírané vršky po tuto dobu, nebylo v minulých prostorách možné.

Rok 2014 - podařilo se nám zušlechtit  a vybavit venkovní prostory, které nyní můžeme využívat k našim novým programům. Přibyla nám miniškolka pro děti od 2 let, letní příměstské tábory pro děti od 4 let a noví členové MC - 3 morčátka-samičky,  s jejíž pečí nám mohou děti pomáhat.

 Rok 2015  - podařilo se nám vyměnit okna, programy probíhají dle zájmu rodičů a dětí, jednou něco přidáme, jednou něco zrušíme. Přijďte se podívat a udělat si vlastní názor jak to u nás funguje, popř. nám i poradit něco nového.

Rok 2020 - 2022 - omezení Covidem. Nový projekt s MAS cestou na příměstské tábory.

Rok 2023 -  vymalováno, nové koberce a lino. Příměstské tábory podporovány dalším projektem MAS cesty. Program probíhá pravidelně ve školním roku.