Pravidelný týdenní program pro školní rok 2022/2023

 
 

Pondělí                                                                               

 

9.30 -10.30 -  DOPOLEDNE S PROGRAMEM - pro děti od 1 - 2 let 

                          - tréninkové  aktivity - nácvik začlenění dětí do kolektivu, 

                            samostatnost dítěte,

                            respektování cizí autority, (zpívání, cvičení, tvoření)  -   v češtině

   9.30 - 11. 00 - FINANČNÍ PORADENSTVÍ -Ing. Ludmila Zavadilová

                           - pomoc při sestavování rodinného rozpočtu, 

                                  - dluhové poradenství       

 

Úterý                                                                                 

   8. 30 - 11. 30 - MINIŠKOLKA - pro děti od 2 let, nutné přihlásit na celý měsíc,

                             první ukázková hodina 6 9. 2022 -  v čestině

  12.00 - 13.00 -PORADENSKÁ ČINNOST - Jarmila Dospivová

                            - konzultační - informační činnost- základní rodinné poradenství na téma

                               výchova dětí, vztahy v rodině, partnerské vztahy,

                             - řešení krizových situací,    

                             - zprostředkování odborných služeb,

                    

 17.00 - 19.00 - SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ - 1x za měsíc - Barbora Dušková 

    

Středa                                                                               

 9.30 - 11.30 - DOPOLEDNE S PROGRAMEM -  pro děti  od  2 - 4 let  

                          - tréninkové  aktivity - nácvik začlenění dětí do kolektivu, samostatnost dítěte,

                            respektování cizí autority, (zpívání, cvičení, tvoření), začátek cvičení v 10.00  

                             - češtině

  19.00 - 20.00 - CVIČENÍ S DENISOU -  cvičení pro maminky a slečny,                     

                                  

Čtvrtek                                                                          

 8.30 - 11. 30 -   MINIŠKOLKA -pro děti od 2 let,     v češtině                                    

  12.00 - 13.30 -SOCIÁLNÍ  PORADENSTVÍ - 

                          -konzultace se sociální pracovnicí - orientace v systému sociálních dávek,

                            řešení porozvodových situací, základní právní poradenství v oblasti

                            rodinného práva

 15.00 - 18.00 - BESEDY, WORKSHOPY, DISKUZNÍ SKUPINA -  dle aktuálního programu 

 

Pátek                                                                                     

   8. 30 - 11. 30 - MINIŠKOLKA - pro děti od 2 let, nutné přihlásit na celý měsíc -  v češtině

    9.30 - 11.00 -  KLUB PRO MAMINKY Z UKRAJINY -rodičovská sdílecí skupina pro rodiny z Ukrajiny

  

 

    Kontakty a informace:                                                   

E-mailová adresa:                          mcrybickalitovel@seznam.cz 

Animátorka MC: Jarmila Dospivová                                  739 246 016

Vedoucí Charity: Ing. Ludmila Zavadilová                        736 750 222

                                            
 
 
Co s sebou do MC?
    přezůvky, pohodlné oblečení, pro dítě svačinku + pití

 

 

POKUD SE KRYJE PRAVIDELNÝ PROGRAM A  AKCE

 - VIZ AKTUÁLNÍ NABÍDKA -

 PROBĚHNE AKCE A PRAVIDELNÝ PROGRAM TEN DEN NENÍ