EENY MEENY NEJEN PLÍNY

 


 

Obsahem projektu je v prvním roce vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí doplněné e-learningem. V druhém roce projektu budou partnerská mateřská centra navazovat spolupráci s mateřskými centry nebo podobnými organizacemi v zahraničí. Během druhého roku projektu vzniknou profily jednotlivých rodin zapojených do mezinárodní spolupráce.

Dva profily rodin z každého MC a jeden od každého zahraničního partnera i s fotodokumentací pak vydáme v dvojjazyčné publikaci "Jak se žije rodině v Evropě". Stejný název ponese i mezinárodní konference na závěr projektu, kde si pozveme zahraniční hosty z partnerských organizací i odborníky na prorodinnou politiku.

Hlavní žadatel:

Hlavní žadatel:

 

PROFESIONALIZACE SKUPINY

MATEŘSKÝCH CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI


  

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 

Obsahem projektu je profesionalizace skupiny mateřských center v Olomouckém kraji prostřednictvím zaměstnání žen navracejících se na trh práce a řízením jejich odborné praxe. Profesionalizace představuje zřízení místa manažerky neziskové organizace se zaměřením na práci se ženami na a po rodičovské dovolené.